yang betulnya...5

Dec 15, 2008

penggunaan kata sendi dari/daripada

salah - bermula daripada bulan Mac
betul - bermula dari bulan Mac
salah - bermula daripada tarikh itu
betul - bermula dari tarikh itu
salah - daripada bandar ke desa
betul - dari bandar ke desa
salah - daripada hadapan
betul - dari hadapan
salah - daripada kiri ke kanan
betul - dari kiri ke kanan
salah - daripada pukul tiga petang
betul - dari pukul tiga petang
salah - daripada saat ini
betul - dari saat ini
salah - daripada sawah turun ke kali
betul - dari sawah turun ke kali
salah - datang daripada mana?
betul - datang dari mana?
salah - merantau daripada Pahang
betul - merantau dari Pahang
salah - sejak daripada zaman dahulu
betul - sejak dari zaman dahulu
salah - dibuat daripada segi ekonomi
betul - dibuat dari segi ekonomi
salah - daripada waktu subuh
betul - dari waktu subuh

sumber: koleksi pedoman bahasa, DBP

0 refleksi: