yang betulnya...3

Nov 3, 2008

salah ----------------------------- betul

lagenda --------------------------- legenda
lakun ----------------------------- lakon
lalu-lintas ------------------------- lalu lintas
lebel ----------------------------- label
lebuhraya ------------------------- lebuh raya
lencungan ------------------------ lencongan
leukimia -------------------------- leukemia
lojik ------------------------------ logik
losyen ---------------------------- losen
maksima -------------------------- maksimum
manafaat ------------------------- manfaat
masaalah ------------------------- masalah
mee ------------------------------ mi
mekanisma ----------------------- mekanisme
pamir ----------------------------- pamer
mengambilkira -------------------- mengambil kira
komplek -------------------------- kompleks
mengenengahkan ----------------- mengetengahkan
mengenepikan -------------------- mengetepikan
mengswastakan ------------------- menswastakan
mengujudkan --------------------- mewujudkan
mentera -------------------------- mantera
merbahaya ----------------------- berbahaya

sumber: koleksi lembar bahasa, DBP

0 refleksi: