yang betulnya...4

Nov 28, 2008

masalah umum tatabahasa

salah --------------------------------- betul

75% dari kadar sebenar -------------75 peratus daripada kadar sebenar
banyak premis-premis --------------------------banyak premis
berbanyak terima kasih -----------------berbanyak-banyak terima kasih
bermacam barang ----------------------------bermacam-macam barang
bilangan pekerja-pekerja ------------------------bilangan pekerja
dalam kawasan ------------------------------------di dalam kawasan
dari tuan -------------------------------------------daripada tuan
demi untuk negara ----------------------------demi negara/untuk negara
di alaf -----------------------------------------------pada alaf
di beri -----------------------------------------------diberi
di daftarkan ----------------------------------------didaftarkan
di dalam usaha -------------------------------------dalam usaha
di masa ----------------------------------------------pada masa
diperolehi ------------------------------------------ diperoleh
di tahun --------------------------------------------- pada tahun
di atas kejayaan ------------------------------------atas kejayaan
di zaman --------------------------------------------pada zaman
dilipat gandakan -----------------------------------dilipatgandakan
diperbuat dari kulit ----------------------------diperbuat daripada kulit
diubah suai ----------------------------------------diubahsuai
kearah -----------------------------------------------ke arah
kedua adiknya -------------------------------------kedua-dua adiknya
lain-lain arahan ------------------------------------arahan-arahan lain
lain-lain cadangan ------------------------------adangan-cadangan lain
tertumpu kepada ----------------------------------tertumpu pada
oleh kerana -----------------------------------------oleh sebab
sepertimana ----------------------------------------seperti/yang
segala aduan-aduan --------------------------------segala aduan

sumber: koleksi lembar bahasa,DBP

0 refleksi: