Pemikiran tokoh sasterawan Ahmad Boestamam

Jun 2, 2010


Oleh Mohd Yahya Mohamed Ariffin
Utusan Malaysia, 31 Mei 2010

Mungkin ramai tidak mengenali siapa Abdullah Sani Raja Kechil yang lahir kira-kira 90 tahun dahulu di Kampung Behrang Ulu, Tanjung Malim, Perak. Namun, jika disebut Ahmad Boestamam maka kebanyakan kita pasti tahu siap sebenarnya tokoh itu.
Ahmad Boestamam adalah nama ciptaannya yang tersohor serta cukup sinonim dengan sejarah perjuangan kemerdekaan tanah air, apatah lagi di bidang kesusasteraan Melayu moden.
Boestamam, seperti diketahui umum merupakan seorang tokoh politik berhaluan kiri yang radikal di negara ini kerana penglibatan aktifnya dalam kancah perjuangan politik tanah air pada zaman pra dan pasca merdeka.Tokoh sasterawan ini menjadikan novel sebagai medium bagi menonjolkan fahaman dan cita-cita politiknya ketika itu.

Untuk melihat pemikiran politik tokoh ini, pengarang buku, Zabidin Haji Ismail menganalisis 10 buah novel hasil karya Boestamam dari tahun 1956 hingga 1969.
Karya itu adalah Gelap Menjelang Terang (1956), Kabus Pagi (1958), Pacar Merah Melaya (1959), Lorong Seribu Liku (1964), Garis Hitam Membelah Langit (1966), Konfrantasi (1967), Sorong Makan Tarik Makan (1967), Ali Sastro (1968), Malam Tiada Bintang (1968) dan Rumah Kaca Digegar Gempa (1969).

Teks novel itu dianalisis dan dikupas bagi mencungkil pemikiran politik beliau yang dianggap seorang novelis-nasionalis berpengaruh pada zamannya. Melalui pengalaman dan penglibatan dalam bidang politik, Ahmad Boestamam menterjemahkan pemikiran politik ke dalam novel-novel tulisannya. Menurut pengarang, penampilan pemikiran politik itu mengandungi tiga aspek iaitu nasionalisme, antikolonialisme dan sosialisme. Ketiga-tiga aspek itu pula mempunyai perkaitan antara satu sama lain yang disampaikan dalam bentuk mesej yang digarap dalam novel-novelnya.
Pengarang mendapati tokoh itu lebih tertarik membela masyarakat miskin kerana golongan elit dan bangsawan dikatakan menggunakan kedudukan, pendidikan serta status- quo mereka untuk berkompromi dengan Inggeris dari segi mendapatkan kemerdekaan walaupun penjajah itu sendiri bertekad untuk terus menjajah negara ini. Justeru, beliau berjuang membebaskan Tanah Melayu daripada belenggu penjajahan dan menentang Inggeris mahupun Jepun melalui tiga bidang iaitu politik, kewartawanan dan penulisan sastera.

Buku setebal 148 ini dibahagikan kepada enam bab dengan bab pertama mengandungi biografi tokoh itu. Bab ini mengisahkan sejarah kelahiran dan latar belakang pendidikan, penglibatan dalam dunia kewartawanan dan politik serta sebagai nasionalis Melayu pada zamannya. Ketika berkhidmat dengan Utusan Melayu Singapura (1941) semangat untuk berpolitik kian berkembang kerana dorongan Ishak Muhamad (Pak Sako) yang juga wartawan di syarikat itu.
Dalam bab dua, pengarang cuba merungkai hubung kait Ahmad Boestamam dengan pemikiran politik yang digarap dalam novel-novelnya. Pemikiran politik tokoh itu dari aspek nasionalisme dibincangkan dalam bab tiga termasuk semangat nasionalisme dalam konteks perjuangan politik tanah air orang-orang Melayu.
Menariknya, Ahmad Boestamam menyanggah nasionalisme yang berasaskan bangsa kerana berkeyakinan bahawa kewujudan sebuah negara bangsa Malaya adalah berasaskan kesepaduan bangsa pelbagai ras. Dalam bab empat, pengarang mendapati tokoh itu mempunyai bakat dan kepakaran dalam melahirkan mesej antikolonialisme dengan cara memanipulasikan karya sastera terutamanya genre novel dalam menyalurkan pemikiran politik kepada masyarakat.
Beliau menggunakan teknik penulisan bersifat propaganda, metafora, provokatif dan jelmaan watak pengarang terhadap penjajah Inggeris manakala bersifat keras, lembut dan provokatif kepada Jepun.
Dalam bab berikut, pengarang membincangkan aspek sosialisme yang menjadi fahaman politik Ahmad Boestamam dalam menawarkan satu bentuk pemikiran sosiopolitik pilihan kepada negara khususnya semasa kancah kolonial dan awal pasca merdeka. Menurut pengarang, mesej sosialisme yang diketengahkan itu menggunakan cara informatif dan komprehensif sifatnya sehingga menghilangkan nilai-nilai estetika yang sepatutnya dititikberatkan dalam sebarang penciptaan karya cereka seperti novel. Namun, pengarang berpendapat cara itu terpaksa digunakan kerana untuk menimbulkan impak kepada pembaca supaya mereka dapat mengetahui senario sosiopolitik pada waktu itu sebelum memahami mesej sosialisme yang disampaikan.

Karya ini wajar menjadi bahan bacaan dan rujukan masyarakat yang ingin mendalami ilmu mengenai pemikiran politik Ahmad Boestamam dalam genre novel. Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai buku ini, layari laman web Penerbit Universiti Malaya di http://umpress.um.edu.my/.

Penulis rencana ini ialah Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Media, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya

0 refleksi: