yang betulnya...6

Jan 10, 2009

pengimbuhan awalan men- pada kata pinjam

komersial - mengkomersialkan
komunikasi - mengkomunikasikan
kategori - mengkategorikan
kritik - mengkritik
komputer - mengkomputerkan
kredit - mengkreditkan
pamer - mempamerkan
polemik - mempolemikkan
popular - mempopularkan
program - memprogramkan
promosi - mempromosikan
proses - memproses
protes - memprotes
servis - menservis
stabil - menstabilkan
syarat - mensyaratkan
sabotaj - mensabotajkan
skru - menskru
tadbir - mentadbir
tafsir - mentafsirkan
tauliah - mentauliahkan
terjemah - menterjemahkan
tradisi - mentradisikan

sumber: koleksi lembar bahasa, DBP

0 refleksi: