yang betulnya...8

Mar 5, 2009

penggunaan awalan pinjam

salah ............................................... betul
anti agama ........................................ antiagama
anti Israel ........................................ anti-Israel
anti nuklear ..................................... antinuklear
dwi bahasa ....................................... dwibahasa
dwi fungsi ......................................... dwifungsi
dwi bulanan ...................................... dwibulanan
eka fungsi ..........................................ekafungsi
pasca ijazah ...................................... pascaijazah
pasca modenisme .............................pascamodenisme
pra Olimpik .......................................pra-Olimpik
pra-sekolah ...................................... prasekolah
pra-syarat ........................................prasyarat
pro aktif ...........................................proaktif
pro kemerdekaan ............................. prokemerdekaan
pro Barat ..........................................pro-Barat
pro pembangkang .............................propembangkang
sosio budaya .....................................sosiobudaya
sosio ekonomi ...................................sosioekonomi
sub-tajuk ..........................................subtajuk
sub-kontraktor .................................subkontraktor
tata susila .........................................tatasusila
tata-tertib .........................................tatatertib

sumber: koleksi lembar bahasa, DBP

2 refleksi:

tdevaraj said...

TS,
mengapa setengah tu ada sengkang dan yang lain tiada sengkang? Contoh ani-Israel dengan antiagama?
atau pro-Barat dengan propembangkang?

tg shaaban said...

tanda sempang diguna untuk nama khas (huruf besar) i.e anti-Islam, anti-Israel.
bagi nama am (huruf kecil) dicantumkan sj tanpa ada sempang i.e antikomunis, prokerajaan.