yang betulnya...7

Feb 14, 2009

penggunaan tanda sempang

salah .................................... betul
1990an ................................. 1990-an
adik beradik ............................ adik-beradik
anak beranak ........................... anak-beranak
bantu membantu .........................bantu-membantu
gotong royong ........................... gotong-royong
hambaMu .............................hamba-Mu
hormat menghormati ...................hormat-menghormati
kejar mengejar ............................kejar-mengejar
ke 12 .................................... ke-12
menghuruharakan .......................menghuru-harakan
mundar mandir .........................mundar-mandir
ramah tamah ............................ramah-tamah
sabung menyabung .....................sabung-menyabung
semalaysia ..............................se-Malaysia
serta merta ............................serta-merta
tari menari ............................tari-menari
tegur menegur ......................tegur-menegur
tembak menembak ...................tembak-menembak
ulang alik ................................ulang-alik
Yang Dipertuan Agong ...................Yang di-Pertuan Agong

sumber: koleksi lembar bahasa, DBP

0 refleksi: