~ resensi . . . 22 ~

Sep 2, 2010Judul:
Jenayah Penderaan Kanak-kanak
Pengarang:
Jal Zabdi Mohd Yusoff
Jumlah halaman:
244
Kategori:
Undang-undang
Tahun terbitan/Penerbit:
2010/Penerbit Universiti Malaya


sinopsis

buku ini diterbitkan semasa isu penderaan dan pengabaian kanak-kanak sedang hangat diperkatakan. menyedari bahawa kumpulan pembaca bukan sahaja terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang undang-undang, maka buku ini telah diolah menggunakan bahasa yang mudah supaya input utama dapat sampai kepada pembaca.
Beberapa isu utama berkaitan jenayah penderaan dan pengabaian kanak-kanak dibincangkan dalam buku ini seperti jenayah yang dilakukan oleh ahli keluarga mangsa sendiri dan jenayah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali. Selain itu, turut dibincangkan mengenai teori dan punca berlakunya jenayah penderaan dan pengabaian kanak-kanak, konsep pencegahan dan tanggungjawab untuk melaporkan jenayah berkenaan.

0 refleksi: