- resensi . . . 26 -

Mar 30, 2011

Judul: Refleksi Historiografi Alam Melayu - Pengarang : Tatiana A Denisova - Halaman: 470 - Terbitan: Penerbit Universiti Malaya/2011 Kandungan Buku ini mempersembahkan khazanah persuratan melayu sebagai sumber sejarah yang penting dan berharga. untuk menarik perhatian ilmuwan dan para pembaca mengenai bahan-bahan yang dirakamkan dalam teks sejarah melayu lama akan betapa unggulnya karya tersebut. penulisan ini juga menunjukkan bahawa karya tersebut memuatkan cita-cita tinggi yang menjadi tonggak tamadun bangsa melayu. pembaca juga diperkenalkan dengan dengan fikiran dan tulisan orang melayu yang pernah mencipta karyanya pada kurun ke-13 hingga kurun ke-19. dengan itu, buku ini menyusun banyak petikan daripada teks sejarah melayu dan melampirkannya dengan penjelasan dan analisis ilmiah. teks yang dikaji dan dipilih itu adalah daripada sumber yang nyata dan konkrit supaya penelitiannya bersifat objektif. adalah diharapkan bahan dalam buku ini seterusnya dapat digunakan untuk kajian yang berkaitan dalam bidang ilmu lain seperti sejarah, falsafah, etnologi, ekonomi dan sebagainya. selain itu, tumpuan juga diberikan pada unsur kehidupan intelektual dan unsur ekonomi yang dirakamkan dalam teks sejarah melayu. kedua-dua aspek tersebut merupakan elemen utama dalam sejarah dan tamadun bangsa melayu sekali gus menunjukkan tahap perkembangan dan kemakmuran masyarakat ketika itu. sumber: http://umpress.um.edu.my

0 refleksi: