resensi . . . 16

Dec 5, 2009Judul: Kognisi dalam Pendidikan Sains
Pengarang: Esther Gnanamalar Sarojini Daniel
Tahun: 2009
Halaman : 222
Terbitan: Penerbit Universiti MalayaRingkasan


Abad ke-20 boleh dianggap sebagai era yang menggalakkan percambahan banyak teori tentang proses pembelajaran. Pembaca buku ini boleh mendapat idea menyeluruh tentang teori pembelajaran utama yang dikemukakan sepanjang 100 tahun lepas Proses pembelajaran merupakan proses internalisasi, iaitu proses yang tidak dapat dilihat. Namun begitu, guru dan pengajar sains perlu ada pengetahuan tentang kemungkinan bagaimana berlakunya proses internalisasi ini. Pengetahuan sebegini akan membantu guru dan pengajar sains untuk merancang pelajaran dengan lebih teliti dan berkesan. Idea-idea yang dikemukakan oleh ramai penyelidik proses dan falsafah pendidikan tentang proses pembelajaran begitu banyak, pelbagai dan menarik. Buku ini cuba membincangkan sebanyak mungkin teori pembelajaran secara menyeluruh. Di samping itu, buku ini juga mengetengahkan interpretasi berkaitan teori-teori tersebut. Diharapkan semua pembaca buku ini akan memperoleh manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam serta menyeluruh tentang kognisi yang begitu penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sains.

prof. madya dr esther gnamalar adalah pensyarah di jabatan pengajian matematik dan sains, fakulti pendidikan universiti malaya

0 refleksi: