Mar 18, 2010
...bermula dengan harapanberakhir dengan kekecewaan...

0 refleksi: